Skip to the content

Status nye vandmålere


Vandcenter Djurs har nu udskiftet ca 6000 af de gamle vandmålere til  elektronisk målere

Herefter er  det primært målerne på landet, samt erhvervs-og industrimålere, der mangler at blive skiftet - ca 900 stk som forventes udskiftet i 2018

P.t. er vi igang med at optimere radionet- værket, som samler data ind fra målerne.

Får vi ikke data ind fra en måler, forsynes denne med en antenne som forstærker signalet.