Skip to the content

Sprængning på Havdal 08-08-2019

Sprængning på Havdal 09-08-2019

Sent torsdag aften d. 08-08-2019 fik vagten en alarm. Den lød på tryktab på dele af ledningsnettet, og der blev straks iværksat en undersøgelse af, hvad der forårsagede tryktabet. Det viste sig at være et brud på vandledningen lige uden for Havdal Vandværk, hvorfra den store 500mm ledning fører vandet ind til Grenå.

Heldigvis er ledningsnettet rigtig godt sektioneret, og derfor kunne man på kort tid sørge for, at alle forbrugere havde vand igen. Ledningen ved Havdal, ligger helt nede på 5 meters dybde, så arbejdet med at grave ledningen fri, og reparere bruddet er en stor opgave.