Skip to the content

Godkendelse af takstblad


Takstblad 2023 og ændringer hertil, er godkendt af Norddjurs Kommune d. 4. januar 2023

Godkendelse af takstblad 2023

Norddjurs Kommune har 7. september 2017 godkendt en præcisering af de i takstbladet nævnte zoneinddelinger
Ændringen har tilbagevirkende kraft fra 1. juni 2017.

Norddjurs Kommunes godkendelse af præcisering af takstblad