Skip to the content

Nyheder


Renovering på Lyngdalvej

Vi er i øjeblikket igang med at renovere hovedledningerne på Lyngdalvej.

Brøndboring i Sostrupskoven

Så er arbejdet med boringerne i Sostrup Skoven igang igen.

Havdal 09-08-2019

Sprængning på hovedledningen ved Havdal

Nye boringer i Sostrup Skoven

Vi fortsætter arbejdet i skoven ved Sostrup

Dolmer Kildeskov

Etablering af stier i Dolmer Kildeskov

Udvidet screening for pesticider i drikkevandet

Vandcenter Djurs har i marts måned 2019 fået foretaget en udvidet screening for pesticider i drikkevandet.

Dispensation fra kvalitetskrav

Vandcenter Djurs har ansøgt om og fået dispensation fra kvalitetskravene for desphenyl-chloridazon. 

Pressemeddelse

Vandcenter Djurs har konstateret overskridelser af pesticidresten Chloridazon-Desphenyl på kildepladsen ved Dolmer.

Status nye vandmålere

Ca 6000 forbrugere har fået ny elektronisk vandmåler