Skip to the content

Nyheder


Hvad sker der med forsyningen i tilfælde af strømsvigt?

Flere forbrugere har kontaktet os for at spørge ind til, hvad der sker med vandforsyningen hvis vi rammes af periodevise strømsvigt f.eks. her i løbet af vinteren. Heldigvis har Vandenter Djurs histo ...

Ingen fund af PFAS

I efteråret 2021 kunne vi berolige Jer med, at alle vore vandboringer overholdt grænseværdierne i forhold til fund af PFAS. Siden da er grænseværdierne blevet sænket, og vi har i den forbindelse fået ...

Godt nytår!

Hos Vandcenter Djurs byder vi 2022 velkommen!  Det nye år bringer godt 400 nye forbrugere med sig, da både Thorsø-Voldby-Karlby og Rimsø-Emmelev vandværker har valgt at fusionere med os, og blive en ...

Rentvandstanke under opbygning

Opførelsen af vandværksbygningen på Nørrevangsvej, er nu så langt, at bygningen er lukket, gulvet støbt, og man er gået igang med at bygge rentvandstankene. Disse tanke bliver opbygget, samlet og svej ...

Update på Sostrup Vandværk

Det går hurtigt fremad med etableringen af ledningsnettet fra Veggerslev til Grenå - og arbejdet er nu så langt at Grenå er i sigte. Det forventes at første spadestik på selve vandværksbygningen kan ...

Renovering på Lundskovvej

Vi går i uge 35 igang med at renovere ledningsnettet på Lundskovvej. Derfor vil der periodevist blive lukket for vandet. Dette vil blive varslet til de berørte forbrugere, som vil modtage en seddel i ...

Det Gamle Vandværk - skoletjeneste

Ved I hvad? Det er helt fantastisk! Vandcenter Djurs har netop fået godkendt en ansøgning om penge fra arvepuljen efter Svend Carlo Svenningsen. Arven skal anvendes til formål, der er målrettet børn ...

Renovering på Lyngdalvej

Vi er i øjeblikket igang med at renovere hovedledningerne på Lyngdalvej.

Brøndboring i Sostrupskoven

Så er arbejdet med boringerne i Sostrup Skoven igang igen.

Havdal 09-08-2019

Sprængning på hovedledningen ved Havdal

Nye boringer i Sostrup Skoven

Vi fortsætter arbejdet i skoven ved Sostrup

Dolmer Kildeskov

Etablering af stier i Dolmer Kildeskov

Udvidet screening for pesticider i drikkevandet

Vandcenter Djurs har i marts måned 2019 fået foretaget en udvidet screening for pesticider i drikkevandet.

Dispensation fra kvalitetskrav

Vandcenter Djurs har ansøgt om og fået dispensation fra kvalitetskravene for desphenyl-chloridazon. 

Pressemeddelse

Vandcenter Djurs har konstateret overskridelser af pesticidresten Chloridazon-Desphenyl på kildepladsen ved Dolmer.

Status nye vandmålere

Ca 6000 forbrugere har fået ny elektronisk vandmåler