Skip to the content

Dispensation fra kvalitetskrav

Vandcenter Djurs har ansøgt om dispensation fra kvalitetskravene for desphenyl-chloridazon.

J.f. notat fra Miljøstyrelsen, er der ikke risiko for sundhedsfare i de koncentrationer der måles i det vand, der indvindes fra kildepladsen ved Dolmer. 

LÆS DISPENSATIONEN HER