Skip to the content

Vandkvalitet Grenaa

Målinger af vandkvaliteten i Grenaa (Vandværkerne Havdal, Vejlby og Dolmer Enge)


31-08-2022 Orientering vedr. PFAS

I den seneste tid har der været en del artikler i medierne omkring flourstoffet PFAS, der blandt andet er brugt i brandslukningsskum.

Grænseværdierne er løbende sat ned, men der er fortsat ikke fundet rester af dette stof i boringerne der forsyner vores ledningsnet.


 

Herunder finder du gennemsnit af udvalgte analyser, samt det højeste og laveste resultat der er målt i løbet af året.

Samtlige analyseresultater fra vandværket kan ses på Jupiter databasen.

  

PARAMETER

ENHED

KVALITETSKRAV

GENNEMSNIT

LAVESTE

HØJESTE

STED*

Kemiske:

 

 

 

 

 

 

Hårdhed

dH

5 - 30

16,8

15,8

19,2

V

pH

-

7 - 8,5

7,6

7,3

7,7

V

Nitrat

mg / l

< 50

20

12

26

V

Sulfat

mg / l

< 250

78

52

100

V

Jern

mg / l

< 0,1

<0,003

< 0,002

0,005

V

Mangan

mg / l

< 0,02

<0,002

< 0,001

0,009

V

Nikkel

ug / l

< 20

7,9

4,3

13

V

Flurid

mg / l

< 1,5

0,2

0,2

0,2

V

Klorid

mg / l

< 250

33

30

36

V

Pesticider **

ug / l

< 0,1

<0,010

< 0,010

0,01

V

Chloridazon

Mikrobioligiske

 

 

 

 

 

 

Coliforme bakterier

antal /
100 ml.

< 1

< 1

< 1

< 1

V

Eschericia Coli (E.coli)

antal /
100 ml.

< 1

< 1

< 1

< 1

V

Kimtal 22 C

antal /ml
 

< 50

<1

< 1

2

V

Kimtal 37 C

antal /ml
 

< 5

< 1

< 1

<1

V

*) Som sted er angivet følgende:

V = Analyse udtaget på vandværk, F = Analyse udtaget ved forbrugerens taphane,
L = Analyse udtaget på ledningsnettet.

**) BAM / Bentazon